ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานพยาบาลประจำห้องพยาบาล รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2560-2562