ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่และติดตั้งระบบจอดรถ บริเวณพื้นที่แผงค้าสถานีกำแพงเพชร โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจําปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)