ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงพื้นที่เช่า ห้องน้ำ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) บริเวณพื้นที่แผงค้าสถานีกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566