ประกาศราคากลาง งานซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงานเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)