ประกาศราคากลาง งานซื้อครุภัณฑ์ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Software Package) สำหรับใช้ในระบบบริหารงานบำรุงรักษา (Computerize Maintenance Management System) เพิ่มเติม เพื่อรองรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม