ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเวลาทำงาน พร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมรวมทั้งบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง