ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการช่องทางสื่อสารอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายระยะไกล (WAN) สำหรับให้บริการสำนักงานย่อย การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง