ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อระบบที่จอดรถจักรยานยนต์พร้อมติดตั้ง บริเวณโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก