ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับงานสนับสนุน โดยวิธีคัดเลือก