ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สถานีลาดพร้าว โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยวิธีคัดเลือก