ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศห้องอาหาร อาคาร 2 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)