ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เช่าต่อเนื่อง 4 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง