ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี ชนิด 80 แกรม A4 จำนวน 8,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)