ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบพัสดุ (Asset Management System: ASM) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง