ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟต์โดยสาร (รวมอะไหล่สิ้นเปลือง) บริเวณอาคารจอดรถ สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสถานีรถไฟฟ้าแยก คปอ. สถานีรถไฟฟ้าคูคต โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ประจําปีงบประมาณ 2567 – 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง