ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานซื้อระบบกล้อง Video Conference ห้องประชุมอาคาร 1 และอาคาร 2 รฟม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)