ข้อกำหนดการจ้างจัดทำสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกปีใหม่ 2557