ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ (สอบราคาจ้างจัดทำทางเดิน - วิ่ง เพื่อการออกกำลังกายรอบสระน้ำใหญ่ ภายในพื้นที่ รฟม.)