ประกาศ รฟม. เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (Tablet) จำนวน 30 ชุด