ประกาศ รฟม. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อระบบจัดเก็บสำรองและกู้คืนข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)