ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป