ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)