รฟม. จัดกิจกรรมฟังธรรม โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ วัดพระบาทน้ำพุ

preview image
          นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานภายใน รฟม. ร่วมกิจกรรมฟังธรรม โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกขปญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ณ บริเวณห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท และเชิญชวนให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานภายใน รฟม. บริจาคเงิน และสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ อีกด้วย
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image