รฟม. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2567)

preview image

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2567) ระหว่างวันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล กอล์ฟ จักรยาน กรีฑา แบดมินตัน และอีสปอร์ต ซึ่งผลการแข่งขัน สรุปได้ ดังนี้ 1. บาสเกตบอล ได้อันดับที่ 8 2. ฟุตบอล ประเภททั่วไป และประเภท VIP จบการแข่งขันในรอบคัดเลือก 3. ฟุตซอล จบการแข่งขันในรอบคัดเลือก 4. กอล์ฟ ประเภทผู้บริหาร ได้อันดับที่ 13 และประเภททั่วไป ได้อันดับที่ 14 5. จักรยาน ได้ 1 เหรียญทองแดง จากประเภทจักรยานถนน (เสือหมอบ) รุ่น 50 ปี และ 4 เหรียญ จากประเภท VIP 6. กรีฑา ได้ 5 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง 7. แบดมินตัน ได้ 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ 8. อีสปอร์ต ได้ 1 เหรียญทองแดง

          ทั้งนี้ รฟม. ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้เล่นกีฬา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image