รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ การเคหะแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 51 ปี

preview image
          นายณัฐภัทริ์ อุณหคงคา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ การเคหะแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 51 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ มูลนิธิการเคหะสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านที่อยู่อาศัย และด้านการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ