รฟม. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

preview image

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของ รฟม. ประจำปี 2567 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ สถานีพหลโยธิน รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล โดยภายในงานมีการแสดงสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) จากฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. กิจกรรมโบโซ่บิดลูกโป่ง เพ้นท์หน้าแฟนซี ซุ้มเกม และการแจกของรางวัล โดยมี นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

          ทั้งนี้ รฟม. ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของ รฟม. เป็นประจำทุกปี บริเวณแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า ของ รฟม. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเยาวชนและประชาชน
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image