รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 3 ปี

preview image
          นายบารมินทร์ เจริญพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 3 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ณ NT สำนักงานใหญ่ ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TAEJAI002) เพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ โดยมี นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ประธานกรรมการ NT เป็นผู้รับมอบ