รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมท่าอากาศยาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 90 ปี

preview image
          นางสาวบุษกร อยู่สุข ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมท่าอากาศยาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 90 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ที่ทำการกรม ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ กองทุนสวัสดิการและกิจกรรมสาธารณกุศล กรมท่าอากาศยาน โดยมี นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นผู้รับมอบ