รฟม. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ. 2566

preview image
          นายสมคิด ลิลิตธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ. 2566 เมื่อวันจันทร์ 23 ตุลาคม 2566 ณ พระลานพระราชวังดุสิต
preview image
preview image
preview image