รฟม. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

preview image
          นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 นำคณะผู้บริหาร รฟม. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมปลูกต้นกระถินเทพา จำนวน 50 ต้น ใกล้บริเวณประตู 5 รฟม. เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ซึ่ง รฟม. ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณสำนักงาน รฟม. และเป็นการสนับสนุนกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (21 ตุลาคม ของทุกปี)
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image