รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ทช. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 21 ปี

preview image
          นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 21 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ ที่ทำการกรม ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ โดยมีนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้รับมอบ