รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ สบน. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 21 ปี

preview image
          นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 21 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ กองทุนสวัสดิการ สบน. โดยมีนางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล รองผู้อำนวยการ สบน. เป็นผู้รับมอบ