รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 21 ปี

preview image
          นายทวิช พึ่งตน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 21 ปี เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ที่ทำการกรม ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ สภากาชาดไทย โดยมีนายธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้รับมอบ