รฟม. จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น จากแอปพลิเคชัน Tiktok ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ รฟม.”

preview image
          นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น จากแอปพลิเคชัน Tiktok ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ รฟม.” เนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 31 ปี (21 สิงหาคม 2566) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงาน รฟม. 
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image