รฟม. จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 31 ปี

preview image

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำคณะผู้บริหารร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาคารสำนักงาน รฟม. และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 31 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ รฟม. สำนักงานใหญ่ ซึ่ง นายภคพงศ์ฯ ยังได้ต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานผู้มีธุรกิจสัมพันธ์ที่มาร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กแทนการมอบกระเช้าของขวัญและดอกไม้แสดงความยินดีอีกด้วย

         ในเวลาต่อมา นายภคพงศ์ฯ เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2564 และมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นเวลา 30 ปี 25 ปี 20 ปี และ 15 ปี ประจำปี 2566 เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พนักงานผู้รับมอบ และได้มอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงาน จำนวน 40 ทุน และนักเรียนจากโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคลองสำโรง โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดสุทัศน์ โรงเรียนวัดพิชัยญาติ โรงเรียนวัดสารอด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ และโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง จำนวน 35 ทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ณ บริเวณห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image