รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กปน. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 56 ปี

preview image
          นางระวีวรรณ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้า เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ การประปานครหลวง (กปน.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 56 ปี เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ กปน. สำนักงานใหญ่ ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ มูลนิธิพระแม่ธรณี กปน. โดยมีนายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. เป็นผู้รับมอบ