รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ปณท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 20 ปี และ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย

preview image
          นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 20 ปี และ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ปณท สำนักงานใหญ่ ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารและการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ โดยมีนายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท เป็นผู้รับมอบ