รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ขสมก. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 47 ปี

preview image
          นายภาคภูมิ กาญจนสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักนิติกรรม เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 47 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ ขสมก. สำนักงานใหญ่ ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีนางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเดินรถองค์การ 2 เป็นผู้รับมอบ