รฟม. รับมอบโล่ผู้สนับสนุนการจัดงาน “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

preview image
          นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับมอบโล่ผู้สนับสนุนการจัดงาน “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 จาก นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ ตลาดน้ำขวัญเรียม กรุงเทพฯ
preview image
preview image