รฟม. จัดกิจกรรม Eco Transportation

preview image
          นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Eco Transportation ภายใต้โครงการสำนักงาน สีเขียว (Green Office) จัดขบวนรณรงค์ขอบคุณประชาชนที่ร่วมใช้รถไฟฟ้า MRT เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ณ บริเวณอาคารจอดแล้วจร สถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เนื่องในวัน World Car Free Day วันที่ 22 กันยายนของทุกปี เพื่อรณรงค์การใช้รถสาธารณะในการเดินทางเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ และลดการใช้พลังงาน ซึ่ง รฟม. ยังได้รณรงค์ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานภายใน    รฟม. ร่วมใช้รถสาธารณะเดินทางมาทำงานในวันดังกล่าวอีกด้วย
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image