รฟม. จัดการแข่งขัน E – Sports รายการ MRTA RoV League 2023

preview image
          นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน E – Sports รายการ MRTA RoV League 2023 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้อง MMC ชั้น 5 อาคาร 1 รฟม. ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566 เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเป็นตัวแทน รฟม. เข้าแข่งขันกระชับมิตร กับหน่วยงานอื่นๆ และเพื่อส่งเสริมทักษะการวางแผนการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะผ่านการแข่งขันกีฬารูปแบบออนไลน์ (E-Sports) 
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image