รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ สตง. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 108 ปี

preview image
          นางสาวจิรนันท์ วรจักร ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 108 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ณ สตง. ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดยมีนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รับมอบ