รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมการขนส่งทางบก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 82 ปี

preview image
          นายยุทธศักดิ์ ชื่นใจ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมการขนส่งทางบก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 82 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน (อาคาร 10) กรมการขนส่งทางบก ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับมอบ