รฟม. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 45 (พ.ศ. 2566)

preview image

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 45 (พ.ศ. 2566) ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 โดยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล กอล์ฟ จักรยาน และกรีฑา ซึ่งผลการแข่งขัน สรุปได้ ดังนี้ 1. กรีฑา ได้ 5 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง 2. บาสเกตบอล ได้อันดับที่ 8 3. ฟุตบอล ประเภททั่วไปฟุตบอล ประเภท VIP และ 4. ฟุตซอล จบการแข่งขันในรอบคัดเลือก 5. กอล์ฟ ได้อันดับที่ 18 และ 6. จักรยาน ได้อันดับที่ 9 จากประเภทเสือภูเขา ชาย รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

          ทั้งนี้ รฟม. ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้เล่นกีฬา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image