รฟม. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในงานประเพณีชักพระวัดนางชี ประจำปี 2565

preview image
          นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในงานประเพณีชักพระวัดนางชี ประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานีบางขุนนนท์

          ทั้งนี้ รฟม. ได้เข้าร่วมประเพณีชักพระฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง รฟม. และชุมชนตามแนวสายทาง ซึ่งรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล มีแนวเส้นทางผ่านของขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทางน้ำ ของวัดนางชี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีบางไผ่ และบางขุนนนท์ โดย รฟม. ได้สร้างสะพานเหล็กเหนือทางวิ่งรถไฟฟ้า พร้อมทั้งกระเช้าพระธาตุ และระบบชักรอก สำหรับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุผ่านสถานี ตามข้อปฏิบัติที่ห้ามไม่ให้พระบรมสารีริกธาตุลอดใต้สิ่งกีดขวาง
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image