รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมท่าอากาศยาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 89 ปี

preview image

          นายสมประสงค์ สัตยมัลลี ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมท่าอากาศยาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 89 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานกรมท่าอากาศยาน ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยานเพื่อสาธารณกุศล โดยมีนายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรม เป็นผู้รับมอบ


    preview image