กิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

preview image

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 นำพนักงานจำนวน 130 คน ไปทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ. เพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 – วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

     ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดจิตสำนึกด้านจิตอาสา รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image