รฟม. ส่งนักกีฬาเข้ารับการคัดเลือกกีฬาบุคลากรรัฐ

preview image
รฟม. ส่งนักกีฬาเข้ารับการคัดเลือกกีฬาบุคลากรรัฐ

          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมส่งนักกีฬาเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกรีฑาเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มเศรษฐกิจ ในการแข่งขัน “กีฬาบุคลากรรัฐ (Government Games 2016)” โดยนักกีฬาจาก รฟม. ได้เข้ารับการคัดเลือกในกีฬาวิ่ง ชาย – หญิง และกีฬาทุ่มน้ำหนัก ชาย – หญิง ซึ่งผลการคัดเลือกนักกีฬาจาก รฟม. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันวิ่งหญิงเดี่ยว ประเภท 100 เมตร, 200 เมตร, 400 เมตร การแข่งขันวิ่งหญิงประเภทผลัด 4x100 เมตร และ 4x400 เมตร การแข่งขันวิ่งชายประเภทผลัด 4x100 เมตร และการแข่งขันกีฬาทุ่มน้ำหนักหญิง โดยนักกีฬาจาก รฟม. จะต้องไปร่วมแข่งขันในกีฬาบุคลากรรัฐ ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ สนามเทพหัสดิน ต่อไป
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image