ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและบริการผู้บริหารระดับสูง บริเวณอาคารสํานักงาน รฟม. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570