ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานซื้อระบบกั้นที่จอดรถอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง สำหรับช่องจอดรถบริเวณภายนอกระบบและช่องจอดผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2567